ช่างอุตสาหกรรม


%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%9e%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%9e%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 1. เด็กชายธนายุทธ  สืบสวน
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  สมเย็น
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  ดวงภาค
1. นายธนภพ  สุภาษา
2. นางสาวศิรินทรา  เจริญสุข

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92 ทอง 4
5 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 5
6 โรงเรียนมหิธรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 6
7 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79 เงิน 7
8 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79 เงิน 7
9 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79 เงิน 7
10 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 10
11 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 10
12 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75 เงิน 12
13 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74 เงิน 13
14 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73 เงิน 14
15 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69 ทองแดง 15

โฆษณา