ดนตรี

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2559

ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายประสิทธิ์  พงษ์พันธ์ 1. นายธนภพ  สุภาษา

music-58

 

โฆษณา